З липня 2023р. набрала чинності постанова КМУ № 574 від 02.06.2023р. Нею внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних , а також до порядку розгляду скарг на такі рішення. Коли підприємці стикаються з зупиненням реєстрації податкових накладних постає питання, що робити далі?

Разблокировать налоговую накладную Оперативная юридическая помощь Максима Коваля адвокаты в Одессе Николаеве Херсоне


По перше треба дізнатись причину зупинення реєстрації податкової накладної

Вона зазначена в квитанції №1 яка надсилається платнику в електронний кабінет водночас с зупиненням реєстрації. В квитанції може бути вказано посилання на пункт Критеріїв ризиковості платника податку. Це свідчить про те, що платника податку віднесено до переліку ризикових платників.
В даному випадку треба надати інформацію та копії документів для виключення суб‘єкта господарювання з переліку платників, які відповідають Критеріям ризиковості платників податків. Це повна інформація про бенефіціарів підприємства, керівництво, вид діяльності, наявність ліцензій чи сертифікатів/дозвільних документів, наявність торгових марок, штат працівників, фонд оплати праці, наявність власних чи орендованих основних засобів (офісу, складу, виробничих потужностей), наявність нематеріальних активів, перелік основних постачальників та покупців та іншу інформацію, що підтверджує фактичність виконання робіт (наявності товарів).
Пояснення щодо виключення суб’єкта господарювання з переліку платників які відповідають критеріям ризиковості надаються в регіональну комісію податкової служби яка розглядає їх протягом 7 робочих днів та надсилає відповідь платнику податків через електронний кабінет.

Можливий вариант зупинення реєстрації — відповідність критеріям ризиковості здійснення операцій

а саме:
1.Відсутність товару/послуги, зазначеної в ПН, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр), у таблиці даних платника податку на додану вартість (далі – платник податку) як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПК/РК до ПН на збільшення суми податкових зобов’язань, яку подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку;
2.Відсутність ліцензій, виданих органами ліцензування;
3.Відсутність актуального запису в Реєстрі платників акцизного податку з реєстрації пального;
4.Складення РК до ПН, що складена на отримувача платника податку, що передбачає зміну номенклатури товару/послуги (згідно з УКТЗЕД);
5.Перевищення суми компенсації вартості зазначеної в РК на зменшення суми податкових зобов’язань;
6.Складення РК на зменшення податкових зобов’язань до ПН, складеної на неплатника податку у строк, що перевищує 14 календарних днів.

Якщо підставою припинення реєстрації є п.1. — відсутність товару/послуги, зазначеної в ПН, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, у таблиці даних платника податку на додану вартість як товару/послуги, що на постійній основі постачається то треба подати Таблицю даних (або перевірити її відповідність реальному стану). Наявність Таблиці даних зменшує вірогідність зупинення реєстрації податкової накладної в майбутньому,
Таблиця даних подається по кожному коду товару/послуг окремо. До неї необхідно підготувати пояснення щодо можливості здійснення виду діяльності за вказаним товаром/послугою: наявність ліцензій чи сертифікатів/дозвільних документів, наявність торгових марок, штат працівників, фонд оплати праці, наявність власних чи орендованих основних засобів (офісу, складу, виробничих потужностей), наявність нематеріальних активів, перелік основних постачальників та покупців із договорами та первинними документами по останнім операціям, умови транспортування товарів, можливість самостійного виконання робіт/послуг чи залучення третіх осіб тощо.Зазначені пояснення подаються протягом 365 календарних днів, рішення регіональною комісією приймається протягом робочих 5 днів та розміщується в електронному кабінеті.

Рішення про врахування/ не врахування Таблиці приймаються протягом п’яти робочих днів та надсилається в електронний кабінет. В разі відмови у прийнятті Таблиці таке рішення можно оскаржити як до ДПС України протягом 10 днів так і безпосередньо до суду. Крім того, в разі негативного рішення, можно не оскаржуючи це рішення додати необхідну інформацію та повторно подати Таблицю до податкової.

При незадовільному результаті розгляду комісією регіонального рівня існує два шляхи вирішення питання. Перший, це звернення, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення зі скаргою до ДПС України. Другий вариант — безпосереднє оскарження рішення регіональної комісії до суду.

Також необхідно приділити увагу до заповнення форми 20-ОПП про об’єкти оподаткування (в разі необхідності подати інформацію про нові об’єкти). До цієї форми включаються всі об’єкти які використовуються підприємством, не тільки ті, що належать на праві власності но і ті, що знаходяться в оренді, користуванні або за договором довірчого управління майном.

Окрім вищезазначеної адміністративної процедури оскарження, в разі якщо ви впевнені, що в податкову подані всі можливі документи що підтверджують і діяльність підприємства і фактичного здійснення операції, можливо звернення до суду і одразу після отримання квитанції про зупинення здійснення реєстрації податкової накладної.

Похожие записи